Bơm chìm Ebara BEST 2 MA

10,000

Model: BEST 2 MA

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . .  m

Công suất: 0.55 kW

Xuất xứ: Italy