Bơm chìm Ebara BEST 3

10,000

Model: BEST 3

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . .  m

Công suất: 0.75 kW

Xuất xứ: Italy