Bơm chìm nước thải Ebara 100DF55.5

10,000

Model: 100 DF 55.5

Lưu lượng: . . . . . .

Cột áp: . . . . . .

Công suất: 5.5 kW

Xuất xứ: Ebara China