Bơm chìm nước thải Ebara 100DLC57.5

10,000

Model:  100 DLC 57.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 7.5 kW

Xuất xứ: Ebara China