Bơm chìm nước thải Ebara 100DML515

10,000

Model: 100 DML 515

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . . m

Công suất: 15 kW

Xuất xứ: Ebara China