Bơm chìm nước thải Ebara 150DML522

10,000

Model: 150 DML 522

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . . m

Công suất: 22 kW

Xuất xứ: Ebara China