Bơm chìm nước thải Ebara 200DL511

10,000

Model:  200 DL 511

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 11 kW

Xuất xứ: Ebara China