Bơm chìm nước thải Ebara 200DL57.5

10,000

Model:  200 DL 57.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 7.5 kW

Xuất xứ: Ebara China