Bơm chìm nước thải Ebara 50DS52.2

10,000

Model: 50 DS 52.2

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . .  m

Công suất: 2.2 kW

Xuất xứ: Ebara China