Bơm chìm nước thải Ebara 50DVS55.5

10,000

Model: 50 DVS 55.5

Lưu lượng: …… m3/h

Cột áp:  …… m

Công suất: 5.5 kW

Xuất xứ: Ebara China