Bơm chìm nước thải Ebara 50DVSA5.75

10,000

Model: 50 DVSA 5.75

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . .  m

Công suất: 0.75 kW

Xuất xứ: Ebara China