Bơm chìm nước thải Ebara 65DVSA53.7

10,000

Model: 65 DVSA 53.7

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . .  m

Công suất: 3.7 kW

Xuất xứ: Ebara China