Bơm chìm nước thải Ebara 80DF53.7

10,000

Model: 80 DF 53.7

Lưu lượng: . . . . . .

Cột áp: . . . . . .

Công suất: 3.7 kW

Xuất xứ: Ebara China