Bơm chìm nước thải Ebara 80DML511

10,000

Model: 80 DML 511

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . . m

Công suất: 11 kW

Xuất xứ: Ebara China