Bơm chìm nước thải Ebara 80DVS51.5

10,000

Model: 80 DVS 51.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . . .  m

Công suất: 1.5 kW

Xuất xứ: Ebara China