Bơm chìm nước thải Shinmaywa CN100

10,000

Model: CN-100 – 5.5

Lưu lượng: 0.9 – 1.2 m3/min

Cột áp: 12.9 – 18.0 m

Công suất: 5.5 kW

Xuất xứ: japan