Máy bơm Ebara 3D32-125/1.1

10,000

Model: 3D 32-125/1.1

Lưu lượng: . . . . . . m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 1.1 kW

Xuất xứ; Italy