Máy bơm Ebara 3D65-200/22

10,000

Model: 3D 65-200/22

Lưu lượng: . . . . . . m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 22 kW

Xuất xứ; Italy