Máy thổi khí Dargang DG-300-16

10,000

Model: DG-300-16

Lưu lượng: 2.6 m3/min

Áp suất đẩy: 140 mBar

Áp suất chân không: 140 mBar

Công suất:  0.75 kW / 220v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan