Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L12/4

10,000

Model: 4L 12/4

Lưu lượng: 9 – 18 m3/h

Cột áp: 22 – 4 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy