Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L10/5

10,000

Model: 4L 10/5

Lưu lượng: 6 – 15 m3/h

Cột áp: 30 – 11 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy