Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L9/7

10,000

Model: 4L 9/7

Lưu lượng: 4.8 – 12 m3/h

Cột áp: 41 – 8 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy