Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L5/12

10,000

Model: 4L 5/12

Lưu lượng: 2.4 – 6 m3/h

Cột áp: 77 – 25 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy