Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L7/9

10,000

Model: 4L 7/9

Lưu lượng: 2.4 – 9.6 m3/h

Cột áp: 53 – 21 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy