Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L5/16

10,000

Model: 4L 5/16

Lưu lượng: 2.4 – 6 m3/h

Cột áp: 102 – 33 m

Công suất: 1,5kW / 2Hp

Xuất xứ: Italy