Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L7/12

10,000

Model: 4L 7/12

Lưu lượng: 2.4 – 9.6 m3/h

Cột áp: 71 – 29 m

Công suất: 1,5kW / 2Hp

Xuất xứ: Italy