Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L4/20

10,000

Model: 4L 4/20

Lưu lượng: 1.2 – 5.4 m3/h

Cột áp: 130 – 35 m

Công suất: 1,5kW / 2Hp

Xuất xứ: Italy