Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L3/28

10,000

Model: 4L 3/28

Lưu lượng: 1.2 – 3.6 m3/h

Cột áp: 160 – 61 m

Công suất: 1,5kW / 2Hp

Xuất xứ: Italy