Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L2/34

10,000

Model: 4L 2/34

Lưu lượng: 0.3 – 2.1 m3/h

Cột áp: 191 – 87 m

Công suất: 1,5kW / 2Hp

Xuất xứ: Italy