Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L3/21

10,000

Model: 4L 3/21

Lưu lượng: 1.2 – 3.6 m3/h

Cột áp: 120 – 46 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy