Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L4/14

10,000

Model: 4L 4/14

Lưu lượng: 1.2 – 5.4 m3/h

Cột áp: 91 – 25 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy