Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L2/25

10,000

Model: 4L 2/25

Lưu lượng: 0.3 – 2.1 m3/h

Cột áp: 141 – 64 m

Công suất: 1,1kW / 1,5Hp

Xuất xứ: Italy