Bơm chìm nước thải Ebara 100DL53.7

10,000

Model:  100 DL 53.7

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 3.7 kW

Xuất xứ: Ebara China