Bơm chìm nước thải Ebara 80DL522A

10,000

Model:  80 DL 522A

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 22 kW

Xuất xứ: Ebara China