Bơm chìm nước thải Ebara 100DS55.5

10,000

Model: 100 DS 55.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . .  m

Công suất: 5.5 kW

Xuất xứ: Ebara China