Bơm chìm nước thải Ebara 100DS57.5

10,000

Model: 100 DS 57.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp:  . . . . . .  m

Công suất: 7.5 kW

Xuất xứ: Ebara China