Bơm chìm nước thải Ebara 150DL522

10,000

Model:  150 DL 522

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 22 kW

Xuất xứ: Ebara China