Bơm chìm nước thải Ebara 150DL530

10,000

Model:  150 DL 530

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 30 kW

Xuất xứ: Ebara China