Bơm chìm nước thải Ebara 250DL518.5

10,000

Model:  250 DL 518.5

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 18.5 kW

Xuất xứ: Ebara China