Bơm chìm nước thải Ebara 65DL511A

10,000

Model:  65 DL 511A

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 11 kW

Xuất xứ: Ebara China