Bơm chìm nước thải Ebara 65DLD57.5A

10,000

Model:  65 DLD 57.5A

Lưu lượng: . . . . . .  m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 7.5 kW

Xuất xứ: Ebara China