Bơm chìm nước thải Ebara 80DFJ51.5

10,000

Model: 80 DFJ 51.5

Lưu lượng: . . . . . .

Cột áp: . . . . . .

Công suất: 1.5 kW

Xuất xứ: Ebara China