Bơm chìm nước thải Ebara 80DFJ52.2

10,000

Model: 80 DFJ 52.2

Lưu lượng: . . . . . .

Cột áp: . . . . . .

Công suất: 2.2 kW

Xuất xứ: Ebara China