Máy bơm Ebara 3D65-160/11

10,000

Model: 3D 65-160/11

Lưu lượng: . . . . . . m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 11 kW

Xuất xứ; Italy