Máy bơm Ebara 3D65-200/15

10,000

Model: 3D 65-200/15

Lưu lượng: . . . . . . m3/h

Cột áp: . . . . . . m

Công suất: 15 kW

Xuất xứ; Italy