Máy thổi khí Dargang DG-100-11

10,000

Model: DG-100-11

Lưu lượng: 0.8 m3/min

Áp suất đẩy: 40 mBar

Áp suất chân không: 50 mBar

Công suất:  0.18kW / 220v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan