Máy thổi khí Dargang DG-200-11

10,000

Model: DG-200-11

Lưu lượng: 1.4 m3/min

Áp suất đẩy: 130 mBar

Áp suất chân không: 110 mBar

Công suất:  0.4 kW / 220v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan