Máy thổi khí Dargang DG-300-11

10,000

Model: DG-300-11

Lưu lượng: 2.4 m3/min

Áp suất đẩy: 160 mBar

Áp suất chân không: 140 mBar

Công suất:  0.75 kW / 220v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan