Máy thổi khí Dargang DG-300-31

10,000

Model: DG-300-31

Lưu lượng: 2.4 m3/min

Áp suất đẩy: 190 mBar

Áp suất chân không: 160 mBar

Công suất:  1.1 kW / 220v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan