Máy thổi khí Dargang DG-400-46

10,000

Model: DG-400-46

Lưu lượng: 3.7 m3/min

Áp suất chân không: 220 mBar

Áp suất đẩy: 270 mBar

Công suất:  2.2 kW / 380v / 50Hz

Xuất xứ: Taiwan